Pressemeddelelse Asfaltindustrien december 2017

TIDLIGE KOMMUNALE UDBUD SPARER PENGE

Billund og Aalborg Kommune opnår store fordele ved at sende deres udbud ud inden jul eller tidligt på året.

Kommuners udbud af asfaltarbejder er ofte ikke på plads, før foråret er godt i gang. Denne praksis koster penge og forhindrer både kommuner og entreprenører i at planlægge langsigtet.

– Udbudskulturen er forældet. Vi er nødt til at gøre op med det, vi plejer at gøre. Jeg er sikker på, at besparelsen ved skift til tidlige udbud vil være mærkbar på en kommunes vejbudget, siger Anders Hundahl, direktør for Asfaltindustrien.

Planlægning tre år frem

To kommuner fortæller i Asfaltindustriens magasin ASFALT om fordelene ved at være i god tid.

– Vi sender udbud af sted inden jul. Så kan vi have alle aftaler klar og begynde at asfaltere lige efter påske, hvis vejret er til det. Vi mener, at det gavner os såvel kvalitetsmæssigt som prismæssigt, siger Christian Iversen, som er driftsleder i Park & Vej i Billund Kommune.

– Vi planlægger altid tre år frem. Overblikket betyder, at vi kan samle opgaver og spare penge. Jeg kan også rykke rundt på opgaver, så vi retter fortove op eller få gravet vejen op af ledningsejere inden og ikke efter asfaltering af veje, fortsætter Christian Iversen.

Djævlen er i detaljen

Aalborg Kommune er landets 3. største og har et offentligt vejnet på 1.936 km.

– Det kræver detaljeret planlægning at vedligeholde det. Vores licitationer skal være klar senest i uge 7. Det betyder, at asfaltarbejde kan gå i gang først i maj, hvis vejret er til det, siger Lise Gansted-Mortensen, civilingeniør i Trafik & Veje.

To tredjedele af planlægning og forberedelse er klaret før jul. En detaljeret tidsplan sikrer, at veje med skoler eller busruter ordnes i sommerferien.

– I december koordinerer vi med ledningsejere. Ved at planlægge i 1. kvartal skaber vi ro i 2. og 3. kvartal, hvor både vi selv og entreprenørerne er travlest, siger Lise Gansted-Mortensen.

Anders Hundahl påpeger, at kommunens budgetter som regel ligger klar i november.

– Hvis aftalerne mellem kommuner og entreprenører også kommer tidligt plads, får alle overblik. Det forebygger overarbejde og sikrer optimal udnyttelse af maskiner og materiel. Kommunen begrænser samtidig den tid, hvor de skal betale dagpenge til sæsonarbejdere, siger han.

Anders Hundahl, Asfaltindustrien, a@asfaltindustrien.dk, 40 43 93 70

Christian Iveren, Billund Kommune, CI@Billund.dk, 79 72 71 32

Lise Gansted-Mortensen, Aalborg Kommune, lise.gansted-mortensen@aalborg.dk, 99 31 23 88

Vedrørende foto kontakt XX