Colas Danmark 4.6.2013

NEJ TIL FLERE ULYKKER VED VEJARBEJDE

 Asfaltproducenten Colas er Danmarksmester i sikkerhed, på trods af at medarbejderne arbejder ude i trafikken. I år gør virksomheden en ekstra indsats for at få ulykkestallet helt ned på nul.

 – Vores mål er nul ulykker. Derfor kører vi hele dette år en global sikkerhedskampagne i Colas, hvor vi underviser alle medarbejdere i at agere sikkert, siger Henning Elkjær Kaas, der er direktør for Miljø Kvalitet & Sikkerhed i Colas Danmark.

Colas Danmark hører i forvejen til blandt de mest sikre virksomheder i den danske bygge- og anlægsbranchen. Virksomheden er netop af Asfaltindustrien og 3F blevet kåret til Danmarksmester i Sikkerhed.

– Det er anden gang inden for tre år, at vi modtager prisen. Det er vi meget stolte af. Men vi oplever stadig nogle få ulykker. Med sikkerhedsdagene håber vi at komme endnu tættere på helt at undgå ulykker, siger Henning Elkjær Kaas.

Snubleulykker

Asfaltarbejderes arbejdsplads er blandt de farligste overhovedet. Medarbejderne lægger asfalt og forbedrer sikkerhedsforholdene for alle andre på motorveje, landeveje og i byerne. Alligevel har Colas overraskende få ulykker.

I årets fem første måneder skete der i alt 5 personskader – alle heldigvis overfladiske og uden sygefravær. Mange af Colas’ arbejdsulykker er såkaldte snubleulykker, som normalt ikke fører til sygemelding.

– Men enhver ulykke kan ende fatalt, når den foregår i trafikken med tungt materiel og voldsomme maskiner. Vi kan ganske enkelt ikke leve med, at vores medarbejdere kommer til skade, siger Henning Elkjær Kaas.

Ambassadører for køresikkerhed

Formålet med sikkerhedsdagene er er at skærpe de 380 danske medarbejdernes bevidsthed om sikker adfærd. Undervisningen finder sted i juni på køretekniske anlæg i Roskilde, Nørresundby, Viborg og Horsens.

– Medarbejdere skal vide, hvordan de agerer sikkert i forbindelse med både kørsel og vejarbejde. Undervisningen blander foredrag med workshops og en række praktiske køreøvelser på køretekniske anlæg, oplyser Henning Elkjær Kaas.

I foråret var 45 unge ledere på kursus i sikkerhedsledelse i to dage. Arrangementet blev gennemført i samarbejde med rådgivningsvirksomheden Alectia. I foråret uddannede Colas Danmark 11 ambassadører, som skal være med til at højne køresikkerheden blandt medarbejderne.

– Køresikkerhed har høj prioritet hos os, for vi lever det meste af vores arbejdsliv på landevejene, siger Finn Bülow, som er maskinmester og ansvarlig for køresikkerhedskurser og kørsel med farligt gods i Colas.

Væk med mobilen

Colas Danmark har tilsluttet sig det europæiske Road Safety Charter, som forpligter til aktiv indsats på køresikkerhedsområdet. Colas aktiviteter i Danmark fører årligt til mellem 10 til 12 millioner kilometers kørsel for alle medarbejdere og underleverandører.

Medarbejdere og ledelse i Colas Danmarks arbejdsmiljøudvalg vedtog i foråret et totalt forbud for brug af mobiltelefoner og smartphones ved kørsel med arbejdsmaskiner. Den nye politik anbefaler desuden begrænsning i brug af mobiltelefoner ved kørsel i biler i tæt trafik. Telefoner må naturligvis aldrig bruges uden at være fastmonteret.

Og så fik medarbejdere i Colas i foråret en mindre bog med titlen: Værd at vide om sikkerhed ved asfaltarbejde. Bogen skal bidrage til at sikre god sikkerhedsadfærd blandt alle medarbejdere og underleverandører ved Colas vejarbejder.

Colas sikkerhedskampagne i Danmark er en del af en global kampagne, som blev iværksat den 1. januar 2013 af koncernens franske moderselskab, Colas S.A. under arbejdstitlen Safety Attitude.

Kampagnen omfatter samtlige koncernens 63.000 medarbejder, som er ansat i 50 lande fordelt over det meste af verden.

Mere end 300 medarbejdere fra hele verden indgår i et fagligt netværk, som jævnligt udveksler viden og erfaringer på sikkerhedsområdet.

20.000 medarbejdere – svarende til hver tredje ansatte – er uddannet i at yde førstehjælp i tilfælde af arbejdsulykke.

Colas S.A. Gruppen omsætter årligt for knap 100 milliarder kroner.

Colas Danmark A/S omsætter for cirka 650 millioner kroner og har 380 ansatte i Danmark. Herhjemme hedder kampagnen Sikker adfærd.

 

For info og billedmateriale:

Britt H. Jørgensen, presseansvarlig

britt.jorgensen@colas.dk

45 98 98 51

 

For uddybende kommentarer:

Henning Elkjær Kaas, Direktør for Miljø, Kvalitet og Sikkerhed

henning.kaas@colas.dk

40 34 65 02

 

Finn Bülow, Maskinmester

finn.bulow@colas.dk

40 34 65 00