C3 Magasinet nr. 9 2009

Tor Nørretranders om arbejdsglæde:
OVERRASK HINANDEN

Tag presset af og giv plads. Overrask hinanden positivt. Arbejdsglæde og gode løsninger opstår i tillid og gavmildhed. Derimod hæmmer kontrol menneskers glæde, flow og kreativitet, siger videnskabsjournalist og forfatter Tor Nørretranders.

Af Mette Bender

Skal jeg ikke lige hjælpe? Når vi overrasker hinanden positivt, bliver vi glade. Når vi er glade, er vi mere opfindsomme.

Videnskabsjournalisten Tor Nørretranders har skrevet bogen Glæd dig. Han forklarer, at vi mennesker bliver glade, når det uventede sker, og når vi møder tillid og åbenhed hos andre. Det gælder også i arbejdslivet.

– En rummelig og opmærksom ledelse, som ikke overvåger og ikke mistror, får arbejdsglæden og dermed de gode løsninger frem i sine medarbejderes, siger han og forklarer, at talrige psykologiske studier tydeligt viser, at vi er mere iderige, når vi er glade.

I et amerikansk forsøg, hvor nogle deltagere fik en dollar forærende, inden de skulle løse en opgave, viste de begavede deltagere sig mere kreative end de, som ingen dollar fik.

– Arbejdsglæde er en åben og nysgerrig tilstand af parathed og virketrang, som lettere opstår, når vi lige er blevet positivt overraskede.

Tor Nørretranders peger på, at den form for ledelse, der snarere kontrollerer og begrænser, virker modsat på medarbejdere og bremser glæde og kreativitet.

– Jeg mener ikke, at lederne skal rende og rose deres medarbejdere hele tiden, eller at de ikke må stille krav. Det er klart, at ledelsen skal forvente et godt stykke arbejde af hver medarbejder. Man ligesom i en familie, går det hele bedre, hvis alle i virksomheden modtager hinanden godt og åbent. Så enkelt er det faktisk, og det står ikke i modsætning til lederens krav om kvalitet, siger Nørretranders, der anerkender, at medarbejderen skal kende og respektere virksomhedens overordnede kurs.

– Inden for de overordnede rammer er det så ledelsens vanskelige kunst at være så rummelig som muligt. Man kan sige, at ledelsen bestemmer, hvor skibet skal hen, men skal lade medarbejderne finde ud af, hvordan det skal sejle.

Vil du have et jordbær?
Et af kodeordene, når det kommer til glæde, er altså ifølge Nørretranders overraskelse. Vi bliver nemlig ikke specielt glade over det, som vi har regnet med at få. Den årlige julekurv eller bonuscheck inkasserer vi for straks at tjekke, om den er lige så god som sidste år, og vi bliver utilfredse, hvis niveauet er faldet.

– De signalstoffer i hjerne, der udløser glæde, reagerer på positiv overraskelse. Hvis vi regner med to jordbær og får to jordbær, sker absolut ingenting. Men regner vi kun med et jordbær og får to, belønner nervesystemet os med en glad tilstand, hvorimod den modsatte situation skuffer os.

Tor Nørretranders forklarer videre, at studier af nervesystemet viser, at tilstande af glæde ikke kan herske permanent, fordi glæden netop hænger tæt sammen med det uventede.

– Derfor glæder lotterigevinsten os ikke længe. Vi jubler op til et år, hvis den er stor, og så er det forbi. En mindre gevinst glæder os i en uge. At vi har fri adgang til vand, strøm og varme luner os heller ikke i det daglige. Kun hvis vi i en periode mangler disse civilisationens gaver, opstår påskønnelsen på ny.

Og så er der noget andet, som skal være til stede, hvis vi skal blive glade, og det er ægthed.

– Alle kender det automatsmil, man kan få serveret af en stewardesse i et fly. Hendes grimasse glæder dig ikke, den gør dig måske ligefrem forstemt, fordi hun smiler uden varme og nærvær. Hun ser dig ikke.

Tor Nørretranders forklarer, at rigtigt dygtige servicepersoner netop forstår at være ægte og at relatere deres ydelse direkte til den person, de står overfor. De skaber glæde ved at læse kundens behov, reagere på dem og gøre noget ekstraordinært. Noget de ikke behøvede.

– Hvor glade bliver vi ikke, når konduktøren holder toget tilbage i fire sekunder, for at vi kan nå at stemple og hoppe på? Han parerer ikke ordrer, men udviser fleksibilitet og generøsitet ved at gå uden for rammerne.

Gør noget ekstra
Der findes nemlig grundlæggende to typer relationer, uddyber Tor Nørretranders. Den ene handler om marked og penge. Du giver noget og får noget igen i en handel. Det er køb og salg, en klar aftale om at bytte med hinanden.

Den anden type relation handler om at give en gave. Her giver du noget til en anden af lyst.

– Du forventer måske mere eller mindre bevidst at få noget igen. Men du kan ikke regne med det, og hvis du får noget, behøver det ikke ske nu. Transaktionen slutter ikke, og derfor består relationen mellem dig og den anden. I den første type ender forholdet derimod, så snart udvekslingen er overstået og kontrakten overholdt.

Den første type relation er professionel og kølig. Den anden type er den, vi ifølge Tor Nørretranders bør efterstræbe på arbejdspladserne, for den skaber arbejdsglæde.

– Når vi hjælper hinanden og tager hensyn, bevæger vi os udover det, vi behøver at gøre, og en god spiral er i gang. Det sker, når din kollega siger, at hun kan se, du er presset, og at hun godt kan klare noget af rapporten for dig, siger Tor Nørretranders, der gør opmærksom på, at vi faktisk også bliver glade af at give.

– Du glæder ikke kun den anden, men også dig selv. Det er derimod sjældent særligt opløftende at være fornærmet.

Smil til verden
Tor Nørretranders peger på, at den psykologiske forskning i dag i høj grad interesserer sig for, hvad der gør os glade.

– Hvor man før så mest på problemer og kriser, interesserer man sig i dag for de almenmenneskelige regler og talemåder, vi kender fra de kloge koner og fra religion. Videnskaber viser, at disse leveregler virker, siger forfatteren.

Heraf er den positive psykologi opstået. Forskning demonstrerer, at det at være opmærksom på det gode, som sker, er en direkte vej til glæde. Fokuserer du derimod på det dårlige, bliver du let hængende i vrede, som lænser din glædeskonto.

Tor Nørretranders peger også på, at det at vise taknemmelighed og overbærenhed gør os glade.

– Du bruger meget energi, når du ruger over uretfærdighed eller dårlig behandling. Måske kan du fortælle den anden, at du blev vred, og at du nu tilgiver? Så sætter du glæde og kreativitet fri hos dig selv.

Skab rum til glæde
Ledere bør påtage sig den opgave at skabe plads til relationer af gavmildhed og kreativitet mellem medarbejderne, anbefaler Tor Nørretranders.

– Man kan ikke kommandere generøsitet i gang, men man kan etablere en hyggelig kaffestue og et rum til bordfodbold, og man kan arrangere en firmaskovtur. Skab mødesteder for medarbejderne.

Men mange virksomheder iscenesætter i dag rivalisering i stedet for at iscenesætte positiv udveksling mellem mennesker, mener han.

– Det er en gammeldags form for organisering af arbejdet, som har rødder i industrien og i militæret. Man spiller folk ud mod hinanden og har i konkurrencen mellem medarbejderne en god dynamo til at få dem til at arbejde hårdt, men ikke til at gøre dem glade og dermed kreative.

Kappestrid er nemlig motiveret af frygt for, at den anden vinder, og når frygt hersker, så er verden ikke et dejligt sted.

– Frygt gør verden mindre, glæde udvider, siger Tor Nørretranders.

Han taler om angsten for tigeren, som får os til rent biologisk at ofre alt for at komme væk, hvilket er en god og naturlig mekanisme, bare den ikke kører permanent. En arbejdsplads, hvor tigeren konstant er til stede, er en arbejdsplads med stress, understreger han.

Her går alle ressourcer til at holde øje med tigeren, som på en arbejdsplads har form af deadlines og andre tyngende krav. Der er ingen kræfter tilbage til det, han kalder de optimistiske processer.

– Deadlines og skæld ud er ok, hvis du skal yde dit bedste i næste halvleg af kampen. Men træneren får ikke noget godt ud af sine spillere, hvis han udsætter dem for kraftigt et pres hele tiden. Et par dages hårdt arbejde op til en deadline kan gå, men så skal der være plads til at spise og falde om. Ellers forsvinder kreativiteten, det bliver umuligt at komme i flow.

Snyd dig selv
Flow er ifølge Tor Nørretranders en tilstand af stor glæde, hvor du glemmer dig selv og er ét med din opgave. For at komme i den tilstand, skal du være tryg, og du skal ikke føle dig kontrolleret eller kritiseret.

Derfor er timesedler, dokumentation og skemaer ikke af det gode i særligt store mængder.

– Men det er ikke kun tigre i form af krav fra chefen, der hæmmer din arbejdsglæde. Det er også din overvågning af dig selv.

Selv laver Tor Nørretranders en del arbejde i en tilstand, hvor han snyder sig selv til at tro, at han ikke skal noget særligt.

– Hvis jeg ved, at jeg skal have læst et kapitel i en bog, går der ikke længe, før jeg har modstand mod opgaven, alene fordi det er noget, som jeg skal. Men sætter jeg mig og bladrer i bogen, har jeg pludselig læst kapitlet, for indholdet var spændende. Lysten har styret mig.

Og det er fidusen ifølge Tor Nørretranders. Tag presset af, så bliver hjernen kreativ. Det er grunden til, at vi får gode ideer i kaffepausen. Ideer dukker derimod sjældent op, mens vi sidder utålmodigt og stirrer på skærmen eller papiret.

– Vi skal ud af det forudsigelige, for her opstår glæde og kreativiteten. I stedet for at planlægge et møde med kollegaen, hvor I skal løse svært problem, kan I spise en hyggelig middag sammen. Så kommer løsningen ikke sjældent helt af sig selv.

Krisen er et wake-up-call
Det er nemlig når vi er i gang med indlysende klare aktiviteter, som ikke bruger hele personen, at den glade og legende tilstand opstår. Når vi cykler hjem fra arbejde, lytter til musik eller laver mad. Også på jobbet behøver vi disse åndehuller, som giver os luft til det kreative.

Tor Nørretranders bemærker i disse år især i den offentlige sektor en kedelig tendens til at underlægge medarbejderne femårsplaner og skemaer.

– Det offentlige efterligner på mange måder det private erhvervsliv, som det så ud for 50 år siden. I den private sektor har man derimod de fleste steder fundet ud af, at man ikke tjener penge på folk, som man styrer hårdt.

Og hvad så med finanskrisen?

– Vi er ikke blevet gladere, end vi var for hundrede år siden, selvom vi er blevet tre gange rigere. Vi bliver derimod bekymrede og kede af det, når vi nu bliver fattigere, og det er måske en meget sund oplevelse for os at få. Jeg opfatter situationen som en slags wake-up-call, som giver os fokus på, hvad glæde egentlig er.

Desværre ser mange krisen som en tiger, og derfor vil den føre mere kontrol med sig, mener Tor Nørretranders. Han oplever, at samfundet forsøger at holde fast i det, der ikke fungerer.

– Glæde opstår bedst i det nye og ikke, når man desperat forsøger at bevare kontrol. Vi må tage et skridt baglæns og anerkende, at tingene ikke var, som vi troede. Vi må sige: Det her er ikke så sjovt, men vi er her endnu, og vi har mulighed for at opleve flere ubegribeligt smukke dage.

 

SÅDAN SKABER DU ARBEJDSGLÆDE

Chefen

 • Vis dine medarbejdere tillid
 • Skab rum og tid til møder mellem medarbejdere
 • Hold igen med kontrol og overvågning
 • Undgå langvarigt pres på medarbejderne
 • Husk, at dine følelser smitter – det glæder både glæde og angst

Medarbejderen

 • Gør mere for andre, end du behøver
 • Tænk hver aften på, hvad der er sket af godt i dag
 • Tænk på det gode, som du selv har gjort
 • Tak andre for det gode, de gør for dig
 • Tilgiv dig selv og andre
 • Læg ikke pres på dig selv
 • Giv dig selv åndehuller

 

TOR NØRRETRANDERS PÅ PAPIRET

 • Forfatter til populærvidenskabelige bøger
 • Tidligere videnskabsjournalist for Information, Weekendavisen og Danmarks Radio
 • Dansk Forfatterforenings faglitterære Pris i 1985 og Publicistprisen i 1988
 • Cand.tech.soc. fra RUC
 • Forfatter til disse og mange andre bøger:
  Grønt lys, 2008
  Glæd dig, 2007
  Menneskeføde, 2005
  At tro på at tro, 2003
  Det generøse menneske, 2002
  Verden vokser, 1994
  Mærk verden, 1991