Asfaltindustrien 1.4.2013

Pressemeddelelse:

REALISTISKE PRISER OG ARBEJDSRO

– med vejregler for funktionskontrakter

Snart kommer et revideret sæt vejregler for kommunale funktionskontrakter. Brug dem og få realistiske priser, anbefaler enige stemmer, når Asfaltindustriens blad ASFALT samler trådene op efter den seneste tids uro.

Vejreglerne bygger på gennemarbejdede kompromiser. Brug dem nu! Det er anbefalingen fra en række aktører efter en periode med stor uro omkring rammerne for kommunale funktionskontrakter.

En ny generation af vejregler på området er på vej og fastslår, at funktionskontrakter ikke egner sig til egentlige byområder. De reviderede retningslinjer bekræfter også, at asfaltindekset er det eneste, der egner sig til asfalt.

”Hvis alle parter følger vejreglerne, kan vi sammen arbejde for et godt kommunalt vejnet. Vejreglerne er udtryk for en helt unik og dansk form for samarbejde mellem eksperter fra alle interessegrupper,” siger Ole-Jan Nielsen i det kommende nummer af Asfaltindustriens blad ASFALT.

Ole-Jan Nielsen er medlem af Vejregelgruppen for funktionskontrakter, formand for Teknisk Udvalg i Asfaltindustrien og udviklingschef i NCC Roads.

Han understreger, at når funktionskontrakter omfatter tungt trafikerede veje på landet, skal entreprenøren ifølge de nye vejregler have supplerende oplysninger om blandt andet bæreevne for at kunne give en realistisk pris.

”Sådan sikrer vi, at entreprenørerne har tilstrækkelig viden om den opgave, de påtager sig,” siger Ole-Jan Nielsen.

Kun asfaltindekset dur

Anbefalingerne for prisindeks er der ikke rokket ved.

”Det er ingen god løsning at fremskrive asfaltpriser med et prisindeks, der ikke afspejler, hvilken vare man køber,” siger Susanne Baltzer, som er formand for Vejregelgruppen for funktionskontrakter og ingeniør i Vejdirektoratet.

Steen Larsen er ingeniør i Slagelse Kommune og medlem af samme arbejdsgruppe for vejregler.

”Vi har funktionskontrakter i Slagelse, Korsør og Skælskør. Vi vidste ikke bedre, dengang vi udbød dem. Jeg er nødt til at køre dem, som om de var partneringskontrakter,” siger Steen Larsen, der ikke kunne finde på at bruge andre indeks end asfaltindekset.

”Hvis kommunen regulerer efter et indeks, som ikke har med asfalt at gøre, skal entreprenøren gætte sig til, hvordan dette indeks vil udvikle sig i forhold til asfaltpriserne. Det giver en usikkerhed, som kommunen ender med at betale for.”

Ingeniør Bjarne Bylov Jensen fra den rådgivende virksomhed Grontmij peger på, at udbudsmaterialet skal være så præcist som muligt. Så bliver det muligt for entreprenøren at byde mere præcist.

”Større sikkerhed i prissætningen er en fordel for kommunen. Min holdning er, at kommunen sikrer god konkurrence mellem entreprenørerne ved at gøre udbuddet så tilpas attraktivt, at mange vælger at byde.”

 

Kontaktinfo:

Ole-Jan Nielsen              79 96 23 23/40 29 40 11      ojn@ncc.dk

Susanne Baltzer              72 44 71 32/21 29 27 45       sub@vd.dk

Steen Larsen                    58 57 95 15/28 80 14 08      stlar@slagelse.dk

Bjarne Bylov Jensen      82 28 14 35/27 23 14 35       bjarnebylov.jensen@grontmij.dk